เขาใหญ่ มาราธอน ๒๕๖๓ 

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 

ขอเชิญชวนเหล่านักวิ่งมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของงานวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ผืนป่า และ ร่วมกันปลูกจิตสำนึก

ในการรักษาธรรมชาติและสัตว์ป่า 

แล้วมาร่วมสนุก สุดหรรษากับพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เขาใหญ่ มาราธอน ๒๕๖๓ 

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 

ขอเชิญชวนเหล่านักวิ่งมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของงานวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ผืนป่า และ ร่วมกันปลูกจิตสำนึก

ในการรักษาธรรมชาติและสัตว์ป่า 

แล้วมาร่วมสนุก สุดหรรษากับพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่